Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Egy marék csoda I rész

2012.05.20

 Egy marék csoda

Forrás: http://www.ezvankiado.hu/

Az évtized egyik legfontosabb könyve. Egy finom, mégis borzongató elme-áthuzalozás. Olvasása végére érve egy hatalmasabb Világmindenségben találjuk magunkat, olyan képességekkel, melyekrol eddig fogalmunk sem volt soha." - Jean Houston, Ph.D. az Emberileg lehetséges írója.

"Az elképzelés, hogy a Világmindenség egy egységes mezoként mind az Anyagot, mind a Tudatosságot magában foglaló hatalmas hologram, biztosan izgalomba hoz mindenkit, aki már feltette magának az ominózus kérdést: "Mi a valóság?" E könyv megválaszolhatja ezt a kérdést, egyszer és mindenkorra, mindenki számára." - Fred Alan Wolf Ph.D. a Megtenni a kvantum ugrást írója és a Mi a ...(füttyöt) tudunk?! Címû film és könyv sztárja. 

Manapság már mindenki ismeri a hologramokat, a lézerekkel kivetített háromdimenziós képeket. Most, két élenjáró gondolkodó - a Londoni Egyetem fizikusa, David Bohm, Einstein korábbi kedvence, és a világ jelenleg egyik legelismertebb kvantumfizikusa, valamint a Stanford Egyetem idegélettan kutatója, Karl Pribram, modern agyfelfogásunk egyik megalapítója - hiszi, hogy a Világegyetem maga egy óriási hologram, szó szerint egyfajta kép vagy elmeszülemény, amit legalábbis részben az emberi elme hoz létre. Ez a figyelemreméltó újfajta Univerzum-látásmód megmagyarázza nemcsak a fizika mindezidáig megoldatlan rejtélyeit, hanem az olyan titokzatos jelenségeket is, mint a telepátia, testen kívüli élmények, halálközeli élmények, "tisztánlátó" álmok, sot a vallásos, spirituális élményeket is, mint az egység érzését a Világmindenséggel, valamint a csodálatos gyógyulásokat.

"Iszonyú nagy szükségünk van új valóság- modellekre képzeletünk lángra lobbantására, hogy megtudjuk, mi lehetséges, és hogy új látomásokat adjon nekünk a Világmindenségben elfoglalt helyünkrõl. Michael Talbot Holografikus univerzuma megteszi ezt. Elgondolkodásra készteto, egy ébreszto trombitaszó, egy kalandra hívás. Amennyiben meg akarod tartani az elképzelésed, miszerint a tudomány bebizonyította, hogy "minden gépies", és nincs hely az Univerzumban a tudat, a lélek, a Szellem számára - nos akkor ne olvasd el ezt a könyvet!" - Larry Dossey, MD., az Ido, tér, orvostudomány szerzoje.

"Egy ideje a tudomány közelít a józan gondolkodáshoz, végre elkezdett foglalkozni a tapasztalattal. Megerosíti a szélesköruen elterjedt gyanút, hogy a dolgok sokkal inkább összefonódottak, mint azt a hagyományos fizika keretei valaha is megengedték. A Holografikus Univerzum e folyamat elegáns megerosítése, egy mentokötél. Segít hidat verni az elme és anyag, köztünk és a Világmindenség többi része között nyílt mesterséges szakadék fölött." - Lyall Watson, a Természetfölötti írója


Egy marék csoda
A csodák nem a Természettel ellenkeznek; hanem azzal, amit tudunk a Természetről
– Szent Augustine

Minden év szeptemberében és májusában hatalmas tömeg gyülekezik Nápoly fő katedrálisánál, a Duomo San Gennaro-nál, hogy egy csodának legyenek tanúi. A csoda része egy kis üvegcsényi barna, kérges folyadék, amiről azt állítják, hogy San Gennaro, vagy St. Januariusvére, akit Diokletiánusz római császár fejeztetett le i.sz. 305-ben. A legenda szerint, miután a szent mártírhalált halt, egy szolgálónő ereklyeként összegyűjtött valamennyit a véréből. Senki sem tudja pontosan mi történt ezután, de a vért nem látták egészen a tizenharmadik századig, amikor a katedrálisban egy ezüst ereklyetartóba helyezték.
Évente kétszer a csoda úgy történik, hogy amikor a tömeg az üvegcsére kiált, a barna
kérges anyag világos piros, bugyborékoló folyadékká változik. Kevés kétség van afelől,
hogy a folyadék igazi vér. 1902-ben a Nápolyi Egyetem tudósai fénysugarat irányítottak
az üvegcsére, így végezve színképelemzést, és igazolták, hogy valódi vér van az üvegcsében. Sajnos, mivel a vért tartalmazó ereklye igen idős és törékeny, az egyház nem engedélyezte, hogy egyéb vizsgálatok elvégezése céljából feltörjék az üvegcsét, így sosem tanulmányozták alaposan a jelenséget. Azonban több bizonyíték is van arra, hogy az átalakulás több egy megszokott eseménynél.


Néha a történelem során, (a csoda nyilvános bemutatásáról szóló első írásos beszámoló
1389-re nyúlik vissza) amikor kihozzák az üvegcsét, a vér nem válik folyóssá. Ez ritka, és
Nápoly polgárai nagyon rossz előjelnek tekintik. A múltban, a csoda kudarca közvetlenül
megelőzte a Vezúv kitörését, és Nápoly napóleoni megszállását. Napjainkhoz közelebb,
1976-ban és 1978-ban előre jelezte a valaha átélt legszörnyűbb olaszországi földrengéseket, illetve, egy kommunista városi vezetőség hatalomra jutását Nápolyban.
Csoda-e San Gennaro vérének folyóssá válása? Úgy tűnik igen, legalábbis abban az értelemben, hogy nem tudjuk megmagyarázni a jelenleg ismert tudományos törvényekkel.
A folyóssá válást maga San Gennaro okozza? Személyesen úgy érzem, hogy sokkal valószínűbb oknak tűnik a csodát megfigyelő emberek mély áhítata és hite. Az mondatja ezt velem, hogy a világ nagy vallásainak szentjei és csodatevői majdnem összes csodáját a médiumok. már megismételték. Ez azt sugallja, hogy a stigmákhoz hasonlóan, a csodákat az emberi elme mélyén meghúzódó erők okozzák. Ezek az erők ott szunnyadnak mindannyiunkban.


Herbert Thurston, a pap, aki a The Physical Phenomena of Mysticism (A miszticizmus fizikai jelenségei) című könyvet írta, tudatában volt e hasonlóságnak, és vonakodott akár egyetlen csodát is igazán természetfeletti forrástól származtatni (szemben egy médiumi, vagy paranormális forrással). Egy másik ezt a gondolatot támogató bizonyíték, hogy sok stigmás, beleértve Padre Pio-t és Neumann Terézt is, nevezetesek voltak médiumi képességeikről.
Egy okkult képesség, ami úgy tűnik szerepet játszik a csodákban az a pszichokinézis,
vagyis a képesség, hogy tárgyakra fizikai érintés nélkül hassunk. Mivel San Gennaro csodája magában foglalja az anyag fizikai átváltozását, a pszichokinézis lehetősége is felmerül. Rogo úgy hiszi, hogy a pszichokinézis felelős a stigmák drámaibb változataiért is. Úgy érzi bőven benne van a test biológiai képességében, hogy megtörje a bőr alatti kis vérereket, és ezzel felületi vérzést hozzon létre, de csakis a pszichokinézis számlájára írható a nagy sebek gyors megjelenése.1 Majd az idő meghozza a választ, hogy ez igaz-e, vagy sem, de az nyilvánvaló, hogy a pszichokinézis a stigma körüli jelenségek egyike. Amikor Neumann Teréz lábsebeiből vér folyt, mindig a lábfejei felé folyt – pontosan úgy, ahogy Krisztus sebeiből is folyt volna a kereszten, – lábai helyzetétől függetlenül. Ez azt jelentette, hogy amikor felült az ágyban, a vér valójában felfelé folyt, a gravitációs erő irányával ellentétesen. Ezt számos szemtanú is megfigyelte, beleértve a háború után Németországban állomásozó sok amerikai katonát, akik azért látogatták Neumannt, hogy láthassák csodás képességeit. Gravitációt meghazudtoló vérfolyásokról számos más stigmás esetben is beszámoltak.


Az ilyen események meghökkentenek minket, mert a jelenlegi világnézetünk nem szolgál
a pszichokinézis megértéséhez szükséges értelmi összefüggésekkel. Bohm úgy hiszi, hogy ha a Világmindenségre holomozgásként tekintünk, akkor megkaphatjuk az értelmi összefüggéseket.
Hogy megmagyarázza, mit ért ez alatt, a következő helyzet elképzelését ajánlja:
késő éjszaka sétálsz hazafelé, és hirtelen a semmiből feltűnik egy árnyék. Első gondolatod talán az, hogy az árnyék egy támadó, és veszélyt jelent. Az ebben a gondolatban tárolt információ számos elképzelt tevékenységet hív életre, például a menekülést, a sérülést, vagy a harcot. Az elmédben lévő elképzelt tevékenységek jelenléte azonban nem kizárólag egy „elme” folyamat, hiszen elválaszthatatlan temérdek ehhez kapcsolódó biológiai folyamattól, mint például az idegek ingerlése, a heves szívverés, adneralin és más hormonok termelése, az izmok megfeszítése és így tovább. Viszont, amennyiben az első gondolatod szerint az árnyék csak egy árnyék, egészen másfajta mentális és biológiai válaszok érkeznek. Mi több, egy kis elmélkedés fényt derít arra, hogy mentálisan is és biológiailag is reagálunk minden tapasztalatra.
Bohm szerint az ebből megértendő lényeg, hogy nem a tudatosság az egyetlen dolog,
ami a szándékra válaszol. A test is válaszolhat, és ez azt jelenti, hogy a szándék természete egyszerre mentális és testi. Ez furcsa, mert általában úgy gondolánk, hogy a szándéknak aktív hatása csak a szubjektív valóságra, vagyis a fejünkben lévő gondolatokra lehet, és hogy ez nem szülhet választ a dolgok és tárgyak világában. A szándék tehát „kapocsként vagy hídként szolgálhat a valóság két oldala közt,” – állítja Bohm. „Ez a kapocs elválaszthatatlan abban az értelemben, hogy egy gondolatban tárolt információ, amit mi a ’mentális’ oldalnak érzünk, ugyanakkor egy idegélettani, vegyi és testi tevékenység, ami minden bizonnyal megmutatja, hogy mit jelent ez a gondolat az „anyagi” oldalon.


Bohm úgy érzi, hogy más fizikai folyamatokban is találhatunk objektíven tevékeny
szándékra példákat. Az egyik egy számítógépes chip működése. Egy számítógépes chip információt tartalmaz, és ennek az információnak a szándéka tevékeny abban az értelemben, hogy meghatározza, hogyan haladjon át az áram a számítógépben. Egy másik dolog az atomi méret alatti részecskék működése. A hagyományos nézet a fizikában, hogy a kvantumhullámok mechanikusan hatnak egy részecskére, meghatározzák mozgását, hasonlóan ahhoz, ahogy egy óceán hullámai befolyásolják a felszínén lebegő ping-pong labda mozgását. De Bohm nem érzi úgy, hogy ez a nézet képes lenne megmagyarázni, például az elektronok összehangolt táncát a plazmában, ahogy a víz hullámmozgásával sem tudnánk megmagyarázni ping-pong labdák hasonlóan jól megkoreografált mozgását, hogyha felfedeznének egy ilyen mozgást az óceán felszínén. Úgy érzi, a részecske és a kvantumhullám közti kapcsolat sokkal inkább olyan, mint amikor egy hajót automata pilótára kapcsolnak, és radar hullámok irányítják.


Egy kvantumhullám nem tolja el a részecskét, ahogyan egy radarhullám sem tolja
el a hajót. Inkább információval látja el az elektront környezetéről, amit aztán az elektron felhasznál önmaga irányítására. Más szavakkal, Bohm úgy hiszi, hogy az elektron nem csak hogy elmeszerű, hanem erősen összetett entitás, mely elképzelés köszönő viszonyban sincs a hagyományos nézettel, miszerint az elektron egy egyszerű, alaktalan pont. Az, hogy az elektronok, sőt minden atomi méret alatti részecske tevékenyen információt dolgoz fel, arra utal, hogy a szándékra való tevékeny válaszolás nem csak a tudatosság tulajdonsága, hanem minden anyag is birtokolja ezt a tulajdonságot. Ez a belső rend – mondja Bohm – adhat egy lehetséges magyarázatot a pszichokinézisre. Azt állítja: „Ennek alapján pszichokinézis jöhet létre, amennyiben egy vagy több ember mentális folyamatai olyan szándékokra összpontosulnak, amelyek harmóniában vannak annak az anyagi rendszernek az alapvető folyamatait irányító szándékokkal, amiben a pszichokinézist létre akarjuk hozni.”
Fontos megjegyezni, hogy ez a fajta pszichokinézis nem egy ok-okozati folyamat eredménye lenne, vagyis nem tartalmazná a fizika erőinek bármilyen ismert ok-okozati kapcsolatát.
Ehelyett egyfajta helynélküli „szándékok rezonanciája” eredménye lehetne, vagy
valamilyen helynélküli kölcsönhatás, ami hasonló, de nem azonos azzal a helynélküli kölcsönhatással, ami lehetővé teszi egy iker foton párnak, hogy a polarizáció ugyanolyan szögét testesítsék meg, ahogy már a 2. fejezetben láthattuk (technikai okokból Bohm úgy hiszi, hogy pusztán a kvantum helynélküliség számlájára nem írható sem a pszichokinézis, sem a telepátia, és magyarázatot csak a helynélküliség egy mélyebb szintje, egy fajta „szuper” helynélküliség adhat).


Szellem a gépezetben


Egy másik kutató, akinek hasonlóak ugyan a pszichokinézisről alkotott elgondolásai
Bohm-éhoz, de egy lépéssel tovább vitte őket, az Robert G. Jahn, a világűr tudományok
professzora és a Princeton University School of Engineering and Applied Sciences nyugalmazott dékánja. Jahn a véletlen folytán csöppent a pszichokinézis tanulmányozásába. A NASA és a Nemzetvédelmi Minisztérium tanácsadójaként dolgozott, érdeklődési köre.

HOLOGRAFIKUS UNIVERZUM  mély űri meghajtás. Sőt, ő a szerzője a terület irányadó tankönyvének, a Physics of Electric ropulsion-nek (Az elektromos meghajtás fizikája). Nem hitt az úgynevezett természetfelettiben, mikor egy diák felkérte, hogy felügyeljen egy pszichokinézis kísérletet, amit a diák egy független tanulmányi projectként szeretett volna végezni. Ennek ellenére Jahn vonakodva beleegyezett, az eredmények pedig annyira kihívóak voltak, hogy a Princeton Engineering nomalies Research (PEAR) laboratórium megnyitására ösztönözték 1979-ben. Azóta  PEAR kutatói lenyűgöző bizonyítékokat gyűjtöttek a pszichokinézis létezéséről, bárki ásnál többet az országban.
Egy kísérletsorozatban Jahn és társa, a klinikai pszichológus Brenda Dunne egy Véletlen
Esemény Generátor (VEG) nevű eszközt használtak. Egy előre jelezhetetlen természetes
folyamatra, például a radioaktív bomlásra támaszkodva egy véletlen esemény generátor
képes létrehozni véletlen bináris számsorozatot. Egy ilyen sorozat például így nézhet ki:
1,2,1,2,2,1,1,2,1,1,1,2,1. Más szavakkal, a véletlen esemény generátor egyfajta arra képes automata pézfeldobó gép, hogy nagyon sok pénzfeldobást végezzen el nagyon rövid idő alatt. Mindenki tudja, hogy ha ezerszer feldobsz egy tökéletes kiegyensúlyozott érmét, az esélyek úgy szólnak, hogy fele-fele arányban lesznek a fejek és az írások. A valóságban bármilyen ezer feldobásból az arányok eltérhetnek kicsit az egyik vagy a másik irányba, de minél agyobb a feldobások száma, annál közelebb lesz az arány az 50-50%-hoz. Jahn és Dunme önkénteseket ültetett véletlen esemény generátorok elé, és arra kérték őket, hogy koncentráljanak, hogy a gép abnormálisan sok fejet, vagy írást dobjon. A szó szerint több százezer próbálkozás eredményeként arra jutottak, hogy kizárólag a koncentráció használatával az önkéntesek valóban gyakoroltak egy kicsi, ám statisztikailag jelentős hatást a véletlen esemény generátorok eredményére. Két másik dolgot is felfedeztek. A képesség a pszichokinézises hatások létrehozására nem korlátozódott néhány tehetséges egyénre, hanem jelen volt a vizsgált önkéntesek többségében. Ez azt veti föl, hogy valamilyen szinten  legtöbbünkben benne van a pszichokinézis képessége. Azt is felfedezték, hogy más emberek különböző és következetesen elkülönülő eredményeket hoztak létre és ezek az eredmények annyira egyéniek voltak, hogy Jahn és Dunne „aláírásoknak” kezdték nevezni őket.
Egy másik kísérlet sorozatban Jahn és Dunne egy 9000 darab két centis színes játékgolyót 830 műanyag tüske körül keringtető gépet használtak, és a golyók alul a 19 gyűjtőedény egyikébe hullottak. Az eszközt egy sekély függőleges keretben tárolták, ami
3 méter magas, és 1,8 méter széles, az eleje átlátszó üvegből volt, így az önkéntesek láthatták a golyókat leesni, és összegyűlni a tárolókban. Normális esetben több golyó esik a középső tárolókba, mint a szélsőkbe, egy haranggörbe menti eloszlás szerint.
Ahogyan a véletlen esemény generátorok esetében is, Jahn és Dunne a gépek elé ültetett önkénteseket arra kérte, próbálják elérni, hogy több golyó essék a szélre, mint középre.
Ismét, sok próba után, egy kicsi, de mérhető különbséget észleltek a golyók zuhanását illetően.
A véletlen esemény generátorokban az önkéntesek csak mikroszkopikus folyamatokra,
egy radioaktív anyag bomlására fejtettek ki pszichokinetikus hatást, de a golyós kísérletek kimutatták, hogy a tesztalanyok képesek voltak a pszichokinézist mindennapi tárgyakra is használni. Mi több, a véletlen esemény generátorokban résztvevő egyének „aláírásai” itt is visszatértek, ami arra enged következtetni, hogy bármilyen egyén pszichokinézisben való jártassága kísérletről kísérletre ugyanaz marad, de egyénről egyénre változik, ahogyan bármi 
ilyen más jártasság is változik. Jahn és Dunne kijelenti: „Míg ezen eredmények egy kis részét ésszerűen el lehet vetni, hogy túl közel esnek a véletlenszerű viselkedéshez, ahhoz, hogy indokolják az uralkodó tudományos tanok felülvizsgálását, azonban a teljes képet megvizsgálva jelentős arányú kétségbevonhatatlan eltérést kapunk.”


Jahn és Dunne úgy érzik, felfedezéseik megmagyarázzák, egyes emberek miért hajlamosak arra, hogy megátkozzanak gépeket, és hogy miattuk berendezések rosszul működjenek.
Ilyen volt Wolfgang Pauli is, aki e téren olyan legendás tehetséggel rendelkezett, hogy a viccelődő fizikusok „Pauli hatásnak” nevezték ezt el. Azt mondták, hogy Pauli puszta jelenléte egy laboratóriumban elég volt ahhoz, hogy egy üvegből készült berendezés felrobbanjon, vagy hogy egy érzékeny mérőműszer kettérepedjen. Egy különösen híres esetben egy fizikus irt Paulinak, hogy megmondja neki, ezúttal nem hibáztatta őt egy bonyolult berendezés ejtélyes szétesése miatt, hiszen Pauli nem volt jelen, de később megtudta, hogy Pauli egy vonaton a laboratórium mellett ment el éppen, amikor a kellemetlenség történt! Jahn és Dunne úgy gondolják, hogy a híres „Szellem a gépezetben” hatás vagy „Murphy törvénye”, amikor gondosan ellenőrzött készülékek megmagyarázhatatlan üzemzavarokat produkálnak a legrosszabb pillanatokban – ahogy azt gyakran jelentik repülősök, hadgépészek – a tudatalatti szichokinézis példái lehetnek.


Amennyiben elménk képes kinyúlni, és megváltoztatni üveggolyók zuhatagát, vagy egy
gép működését, milyen furcsa alkímia számlájára írhatunk egy ilyen képességet? Jahn és
Dunne szerint, mivel minden fizikai folyamat hullám/részecske kettősségű, nem ésszerűtlen azt feltételezni, hogy ez igaz a tudatosságra is. Amikor részecskeszerű, a tudatosság látszólag  fejünkben van, de hullámszerű aspektusában a tudatosság, ugyanúgy, mint bármelyik hullámjelenség, szintén létrehoz távoli hatásokat. Úgy hiszik, az egyik ilyen távoli hatás  pszichokinézis.


De Jahn és Dunne itt nem állt meg. Szerintük a valóság maga a tudatosság hullámszerű
aspektusai és az anyag hullámmintái közti interferencia eredménye. Azonban, Bohm-hoz
hasonlóan, ők is úgy gondolják, hogy sem a tudatosságot, sem az anyagi világot nem lehet egymástól elszigetelten eredményesen bemutatni, és magára a pszichokinézisre sem lehet valamilyen erőátvitelként tekinteni. „Az üzenet ennél finomabb lehet,” – mondja Jahn. „Lehet, hogy az ilyen elképzelések egyszerűen életképtelenek, lehet, hogy nem hasznos absztrakt (elvont–a ford.) környezetről vagy absztrakt tudatosságról beszélni. Egyedül azt tudjuk megtapasztalni, amikor a kettő valamilyen módon egymásba hatol.”


Ha a pszichokinézisre nem lehet valamiféle erőátviteleként gondolni, milyen meghatározás
fejezné ki jobban az elme és a test kölcsönhatását? Egy Bohm-éhoz ismét hasonló
gondolkodásmóddal, Jahn és Dunne azt a magyarázatot ajánlja, hogy a pszichokinézis valójában gy információcsere a tudatosság és a fizikai világ között. E csere nem az elme és az anyag közt végbemenő áramlás, hanem inkább a kettő közti együttrezgés, egy rezonancia.
A rezonancia, együttrezgés fontosságát felismerték és kommentálták is a pszichokinézisben résztvevő önkéntesek abban az értelemben, hogy a sikeres teljesítménnyel leggyakrabban összefüggésbe hozott tényező az volt, amikor sikerült elérni egy együttrezgést, egy „rezonanciát”  géppel. Ezt az egyik önkéntes így írta le: „annyira belemerültem a folyamatba, ahogy elvesztettem az öntudatomat. Nem éreztem semmilyen közvetlen uralmat az eszköz felett, inkább azt éreztem, hogy képes vagyok gyengén befolyásolni, amikor együttrezgek,  HOLOGRAFIKUS UNIVERZUM rezonanciában vagyok a géppel. Olyan, mintha egy kenuban eveznék; amikor arra megy, merre szeretném, áramlok vele én is. Amikor nem, megpróbálom megtörni az áramlást, és esélyt adok neki, hogy ismét rezonanciába kerüljön velem.”
Jahn és Dunne megközelítése több más alapvető módon is hasonlít Bohm-éra. Csakúgy,
mint Bohm, úgy hiszik, hogy a valóság leírására használt fogalmak – elektron, hullámhossz, tudatosság, idő, frekvencia – csak „információ elrendező kategóriaként” használhatóak, nem rendelkeznek semmilyen független állapottal. Azt is hiszik, hogy minden elmélet, az övéket is beleértve, pusztán metafora. Ugyan nem azonosítják magukat holografikus modellel (és az elméletük számos lényeges ponton el is tér Bohm elgondolásától) elismerik az átfedést. „Oly mértékben, hogy egy elég alapvető hullámmechanikai viselkedésben bízunk, van némi hasonlóság aközött, amit mi javaslunk, és a holografikus elgondolás között,” – mondja Jahn. „Megadja a tudatosságnak a lehetőséget, hogy a hullámmechanikai értelemben működjék, ezáltal így vagy úgy kihasználja az összes teret és időt.”

 


Dunne egyetért: „Egy bizonyos értelemben a holografikus modellt fel lehet úgy is fogni,
hogy azzal a mechanizmussal foglalkozik, hogy hogyan lép kölcsönhatásba a tudatosság
ezzel a hullámmechanikai, ősi, érzékelhető mennyiséggel, és hogyan képes ezt valahogyan használható információvá alakítani. Egy másik értelemben, amennyiben elképzeled, hogy egy egyéni tudatosságnak vannak saját jellegzetes hullámmintái, tekinthetsz rá úgy is – természetesen metaforikusan szólva – mint egy bizonyos frekvenciájú lézerre, ami egy sajátságos mintára vetül a kozmikus hologramban.”

3d-hologram-security-label.jpg

Ahogy az talán várható volt, Jahn és Dunne munkásságát figyelemre méltó ellenállással
fogadták a tudományos közösség ortodox berkein belül, de bizonyos körökben elfogadásra talált. A PEAR tőkéje jó részét a McDonnel Alapítványtól kapja, amit James S. McDonnel 
III. alapított a McDonnel Dougles Corporation-től. A New York Times Magazine nemrégiben szentelt egy cikket Jahn és Dunne munkásságának. Jahn és Dunne nem hagyják magukat eltántorítani azzal, hogy olyan jelenségek paramétereinek felfedezésére szentelnek rengeteg időt és energiát, ami a legtöbb tudós szerint nem létezik. Ahogy Jahn fogalmaz, „Úgy érzem, ez a téma sokkal fontosabb, mint bármi más, amin valaha is dolgoztam.”

 


Amikor a pszichokinézis nagyobb méreteket ölt


Eddig a laboratóriumban létrehozott pszichokinézis jelenségek viszonylag kis tárgyakra
korlátozódtak, de van arra utaló bizonyíték, hogy legalábbis néhány ember képes a pszichokinézist rra használni, hogy nagyobb változásokat idézzen elő a fizikai világban. Lyall Watson biológus, aki a Supernature (Természetfölötti) című bestsellert írta, és szerte a világban tanulmányozta a természetfelettinek mondott jelenségeket, a Fülöp-szigeteken találkozott egy ilyen emberrel. A férfi az úgynevezett pszi sebészek egyike volt. Nem érintette meg a beteget. Ehelyett körülbelül 25 centire a beteg testétől tartotta a kezét, rámutatott a beteg bőrére, és azonnal egy vágás jelent meg. Watson nem csak számos alkalommal tanúja volt a férfi pszichokinézises sebészi képességeinek, de amikor a férfi a szokásosnál nagyobbat suhintott az ujjával, Watson saját kézfején is megjelent egy vágás. A sebhely a mai napig ott van.
Bizonyíték van arra is, hogy a pszichokinézissel csontokat lehet gyógyítani. Számos ilyen
gyógyulási esetet jelentett az angliai Sunderland District General Hospital orvosa, Dr. Rex Gardner. Egy érdekes része a British Medical Journal 1983-ban megjelent egyik cikkének, hogy Gardner, aki a csodák szenvedélyes nyomozója, összevet korabeli csodálatos gyógyulásokat azokkal, amiket tisztelendő Bede angol történész és teológus gyűjtött össze, és kiderül, hogy vannak szinte teljes egyezések.


Egy ilyen napjainkban történt gyógyulás része volt egy a németországi Darmstadtban
élő apáca csoport. Az apácák egy kápolnát építettek, amikor az egyik nővér átesett egy frissen cementezett padlón, rá az alatta lévő fagerendára. Sürgősen kórházba szállították, ahol  röntgen kimutatta, hogy összetett medencecsont törése van. Ahelyett, hogy az általános orvosi eljárásokra támaszkodtak volna, az egész éjjelt átvirrasztva imádkoztak a nővérért.
Annak ellenére, hogy az orvosok ragaszkodtak hozzá, hogy még több hétre nyújtásban maradjon, az apácák két nappal később hazaszállították a nővért, folytatták az imádkozást, és kézrátételt alkalmaztak. Általános meglepetésre, közvetlenül a kézrátétel után a nővér felállt az ágyából a törés okozta gyötrő fájdalom nélkül, láthatólag gyógyultan. Csupán két hétbe telt, hogy elérje a teljes gyógyulást. Ezután elment a kórházba, és megmutatta magát megdöbbent orvosának.
Ugyan Gardner nem próbálja megmagyarázni sem ezt, sem a cikkében tárgyalt többi
gyógyulást, a pszichokinézis valószínű magyarázatnak tűnik. Ha úgy vesszük, hogy egy törés gyógyulása hosszadalmas folyamat, és még Michelli csodás medence újraképződése is több hónapig tartott, felvetem, hogy a kézrátételt végző nővérek tudatalatti pszichokinézises képessége végezte el a feladatot.
Gardner leír egy másik, a hetedik században történt hasonló gyógyulást, az angliai Hexham-ban lévő templom építése közben. Ebben részt vett St. Wilfrid, az akkori hexhami püspök. A templom építése során egy kőműves nagyon magasról leesett, és eltörte karjait és lábait. Ahogy ott feküdt haldokolva, Wilfrid felette imádkozott és felkérte a többi munkást, hogy csatlakozzék hozzá. Így tettek, és „az élet lehelete visszatért” Bothelm-ba, és gyorsan meggyógyult. Mivel a gyógyulás egészen addig nem következett be, amíg St. Wilfred fel nem kérte a többi munkást, hogy csatlakozzék hozzá, felmerül a kérdés, hogy St. Wilfred lett volna a katalizátor, vagy ismét az egybegyűltek egyesített tudatalatti pszichokinézise működött?
Dr. William Tufts Brigham, a honolului Bishop Múzeum múzeumőre, ismert botanikus.
Magánélete nagy részét az úgynevezett természetfelettit tanulmányozásának szentelte.
Megörökített egy esetet, ahol egy törött csontot azonnal meggyógyított egy bennszülött
hawaii sámán, vagy kahuna. Az eseményt Brigham egyik barátja, J. A. K. Combs figyelte
meg. Combs feleségének nagyanyját a szigetek egyik leghatalmasabb női kahunájának tartották, és egyszer a nőnél tartott parti keretein belül volt alkalma első kézből megtapasztalni képességeit.

A szóban forgó eseménynél az egyik vendég megcsúszott, és elesett a part homokjában,
olyan súlyosan eltörve a lábát, hogy a csontvégek szemmel láthatóan belülről a bőrhöz nyomultak.
Felismerve a törés súlyosságát, Combs javasolta, hogy azonnal szállítsák kórházba
a férfit, de az idős kahuna hallani sem akart róla. Térdelve a férfi mellett kiegyenesítette
a lábát, és rátette a kezét arra a területre, ahol a törött csontok a bőrt nyomták. Miután több percen keresztül imádkozott és meditált, felállt és bejelentette, hogy a gyógyulás befejeződött. A férfi csodálkozva lábra állt, tett egy lépést, majd még egyet. Teljesen meggyógyult, és a lába semmilyen formában nem mutatta a törés jeleit.
Tömeg pszichokinézis a tizennyolcadik századi Franciaországban
Ezen események ellenére, a pszichokinézis egyik legmeghökkentőbb megtestesülése és a csodás események legjelentősebb bemutatása Párizsban volt, a tizennyolcadik század első felében. Az események egy jansenisták nevű németalföldi befolyás alatt álló katolikus, merev erkölcsű szekta köré csoportosulnak, és egy Francois de Paris nevű szentéletű és mélyen tisztelt jansenista segédlelkész halála idézte elő őket. Ugyan ma kevesen hallottak egyáltalán a jansenista csodákról, Európában erről beszéltek a legtöbbet a század jó részében.
Hogy teljesen megérthessük a jansenista csodákat, fontos megértenünk néhány Francois
de Paris halálát megelőző történelmi eseményt. A jansenizmust a tizenhetedik század
elején alapították, és már a kezdetektől hadilábon állt mind a Római Katolikus egyházzal,
mind a francia monarchiával. Számos hittételében erősen eltért az egyház általános dogmáitól, de népszerű mozgalom volt és gyorsan követőket szerzett a francia emberek közt.
Mind közül a legrosszabb, hogy mind a pápaság, mind a hívő katolikus XV. Lajos király
úgy ítélte, hogy ez protestánsizmus, csak katolicizmusnak álcázza magát. Következésképp az egyház és a király is folyamatosan a mozgalom hatalmának aláásásán dolgozott. E törekvés egyik akadálya és a mozgalom elterjedtségének egyik oka, hogy a jansenista vezetők rendkívül képzettnek tűntek a csodás gyógyulások előidézésében. Ettől függetlenül az egyház és a monarchia nem engedett, és ez heves vitákhoz vezetett szerte Franciaországban. 1727. május elsején, a hatalmi harc csúcsán történt, hogy Francois de Paris meghalt, és a párizsi Saint-Médard községi temetőben eltemették.


Mivel a halott szent hírében állt, hódolók kezdtek gyűlni a sírja körül, s már elejétől
fogva számos csodás gyógyulásról számoltak be. Az ily módon meggyógyult betegségek
körébe tartoztak rákos daganatok, bénulás, süketség, izületi gyulladások, reuma, fekélyes sebek, visszatérő láz, hosszantartó vérzés és vakság. De ez nem minden. A gyászolók hamar elkezdtek furcsa önkéntelen görcsöket vagy rángatózásokat is tapasztalni, és végtagjaik a leghihetetlenebb módon kicsavarodtak. Ezek a rohamok gyorsan fertőzőnek bizonyultak, futótűzként terjedtek, és nemsokára az utcák tele voltak férfiakkal, nőkkel és gyerekekkel, akik mind úgy tekeregtek és vonaglottak, mintha valami másvilági varázslat kerítette volna őket hatalmába.
Ez alatt az idő alatt az időközben „görcsösöknek” elnevezett csoport tagjai a legelképesztőbb képességeket mutatták. Az egyik, hogy sérülés nélkül viselték el a testi kínzások szinte elképzelhetetlenül széles körét. Ide tartozott a súlyos verés, ütések mind nehéz, mind éles tárgyakkal, és fojtás – ezeket mind a sérülések, sebek illetve horzsolások leghalványabb látható jele nélkül viselték.
Az teszi ezeket a csodás eseményeket egyedivé, hogy szó szerint több ezren megfigyelték őket. A Paris atya sírja körüli „eszeveszett” gyülekezések egyáltalán nem voltak rövid életűnek nevezhetőek. A temető és a körülötte lévő utcák éjjel-nappal tömve voltak évekig, és két évtizeddel később még mindig jelentettek csodákat (hogy kicsit érzékeltessem a jelenséget éretét: 1733-ban több nyilvános feljegyzés is szól arról, hogy több mint háromezer önkéntesre olt szükség, hogy segítse a görcsösöket és biztosítsák, hogy például a nők ne tárulkozzanak öl izléstelenül görcseik során). Ennek eredményeképpen a görcsösök nemzetközi írnévre tettek szert, és ezrek sereglettek megnézni őket. Voltak minden társadalmi rétegből, inden elképzelhető oktatási, vallási és állami szervből hivatalnokok is. Számos hivatalos, és em hivatalos beszámoló maradt fenn a megfigyelt csodákról a kor irataiban.
Sőt, számos tanúnak, például a Római Katolikus Egyház kivizsgálóinak, feltett szándéka
volt megcáfolni a jansenista csodákat, de csak megerősíteni tudták őket (a Római Katolikus Egyház zseniálisan megoldotta a dolgok ezen igen kínos állását azzal, hogy elismerte a csodák létezését, de az ördög művének nyilvánította őket, így bizonyítva a jansenisták romlottságát). Louis-Basile Carre de Montegron nyomozó, a Párizsi Parlament tagja, elegendő csodát látott ahhoz, hogy négy vaskos kötetet töltsön meg a témában, amit 1737-ben, 
La Verité des Miracles (A csodák igazságai) címen adott ki. Ebben a munkájában számos példát ad a görcsösök kínzásokkal szembeni szemmel láthatósebezhetetlenségére. Az egyik ilyen példa: a húsz éves Jeanne Maulet női görcsös neki vetette a hátát egy kőfalnak, míg a tömegből egy önkéntes, egy „nagyon erős ember” száz csapást mért a gyomrára egy 15 kilós kalapáccsal (maguk a görcsösök kérték, hogy kínozzák őket, mert elmondásuk szerint enyhítette a görcsök kínzó fájdalmait). Hogy ellenőrizze a csapások erejét, maga Montegron
fogta kezébe a kalapácsot és kipróbálta azon a falon, aminek korábban a nő támaszkodott.
Azt írta „A huszonötödik csapásomra a kő, ami már meglazult az előző erőfeszítéseimtől,
hirtelen engedett, és átesett a fal túlsó oldalára, egy több mint félméternyi rést hagyva
a falban.”
Montegron leír egy másik esetet, ahol egy görcsös nőt ívben úgy hátrafeszítettek, hogy
derekát „egy karó hegyes vége” tartotta. Ezután azt kérte, hogy egy huszonöt kilós követ
„irdatlan magasra” húzzanak fel, hogy aztán teljes súlyával a gyomrára zuhanjon. A követ
újra és újra felhúzták és engedték a nő gyomrára zuhanni, de úgy tűnt, ez a nőre teljesen hatástalan.
Erőfeszítés nélkül tartotta fura pozícióját, semmilyen fájdalmat vagy sérülést nem
szenvedett, és úgy sétált el a megpróbáltatás helyszínéről, hogy a háta húsán még csak egy karcolás sem volt. Montegron azt is feljegyezte, hogy a megpróbáltatás alatt folyamatosan azt kiáltotta: „Sújtsatok keményebben, keményebben.” Ténylegesen úgy tűnt, hogy semmi sem tudott kárt tenni a görcsösökben. Ütötték őket
fém rudakkal, láncokkal és gerendákkal. A legerősebb férfi sem tudta fuldoklásig fojtani
őket. Néhányukat keresztre feszítették, utána pedig a sebek semmilyen jelét sem mutatták.


Az elme számára a legmeghökkentőbb, hogy nem lehetett őket megvágni vagy átszúrni késsel, arddal, vagy baltával! Montegron felidéz egy esetet, ahol egy hidegvágó éles hegyét egy örcsös gyomrához rakták és aztán egy kalapáccsal olyan erővel kezdték ütni, hogy úgy tűnt, áthasítja a gerincet és megrongál minden belső szervet.” De nem így történt, és a görcsös rcán „a teljes gyönyör kifejezése volt”, közben azt kiáltozta: „Oh, ez aztán jót tesz nekem!
Bátorság testvérem, sújts kétszer ilyen erősen, ha bírsz!” Nem a sebezhetetlenség volt a jansenisták roham közben mutatott egyetlen képessége.
Néhányuk tisztánlátóvá vált, és képesek voltak „meglátni rejtett dolgokat”. Mások olvasni
tudtak, még akkor is, amikor a szemük csukva volt és szorosan be is tekerték, és jelentettek példákat lebegésre. Az egyik lebegő, egy Bescherand nevű atya Montpellierből, „oly erővel emelkedett el a földtől” görcsei során, hogy a vizsgálatára kirendelt megfigyelőknek minden erőfeszítés ellenére sem sikerült őt a földön tartani.
Ugyan ma már csaknem teljesen feledésbe merültek a jansenista csodák, az akkori
értelmiség egyáltalán nem hagyta őket figyelmen kívül. Pascal matematikus és filozófus
unokahúgának egy súlyos fekély tűnt el a szeméből csupán órák alatt egy jansenista
által véghezvitt csodának köszönhetően. Amikor XV. Lajos Király sikertelenül úgy próbálta megállítani a görcsösöket, hogy bezáratta a Saint-Médard temetőt, Voltaire azzal viccelődött, hogy „A király parancsa megtiltotta Istennek, hogy több csodát tegyen ott.”
A Philosophical Essays-ben David Hume skót filozófus ezt írta: „Bizonyára soha nem volt
annyi egy embernek tulajdonított csoda, mint amennyit mostanában Paris atya sírjának tulajdonítanak 
Franciaországban. Sok csoda azonnal, helyben bizonyítást nyert megkérdőjelezhetetlen hitelességű és hírnevű bírók előtt, egy tanult korban, a világ mostani legkiválóbb színterén.”
Hogyan magyarázzuk a görcsösök csodáit? Ugyan Bohm hajlandó figyelembe venni
a pszichokinézist és más, természetfelettinek nevezett jelenségeket, nem szeret sajátságos jelenségekről, például a jansenisták rendkívüli képességeiről spekulálni. De megint, hogyha komolyan vesszük a sok szemtanú vallomását, hacsak nem vagyunk hajlandóak elismerni, hogy Isten jobban kegyeibe fogadta a jansenista katolikusokat a római katolikusokkal szemben, a pszichokinézis tűnik a lehetséges válasznak. Azt, hogy valamilyen okkult működés van, több dolog is alátámasztja: más okkult képességek is megjelentek a görcsök során, például a tisztánlátás. Ráadásul már vizsgáltunk eseteket, ahol az erős hit és hisztéria képes volt megmozgatni az elme mélyebb erőit, és itt ezek is nagymértékben jelen voltak. Sőt, ahelyett, hogy csak egy ember hozta volna őket létre, a pszichokinetikus hatásokat létrehozhatta a jelenlévők egyesült szenvedélye és hite, ez pedig megmagyarázná a megnyilvánulások erőteljességét. Nem új ez az ölet. Az 1920-as években William McDoguall, eves harvadi pszichológus szintén felvetette, hogy a vallási csodákat a nagyszámú hívők együttesének úgynevezett természetfeletti ereje okozza.
A pszichokinézis sokat megmagyarázna a görcsösök látszólagos sebezhetetlenségéből.
Jeanne Maulet esetében felvetődik, talán tudatalatt pszichokinézises képességeket használt, hogy kivédje a kalapácsütések erejét. Hogyha a görcsösök pszichokinetikus képességekkel 
átvették a hatalmat a láncok, husángok és kések felett, arra kényszerítve őket, hogy mindig pontosan a behatolási pont előtt álljanak meg, ez megmagyarázná miért nem hagytak ezek az eszközök nyomokat vagy horzsolásokat. Hasonlóképp, amikor próbálták megfojtani a jansenistákat, alán a kezeket a pszichokinézis tartotta a helyükön, s bár azt hitték, hogy a húst szorongatják, valójában csak a semmit markolászták.A kozmikus mozgóképvetítő átprogramozása.


Azonban még a pszichokinézis sem magyarázza meg a görcsösök sebezhetetlenségének minden aspektusát. Figyelembe kell venni a tehetetlenség problémáját – vagyis, hogy a mozgásban lévő dolgok hajlamosak arra, hogy mozgásban maradjanak. Amikor lezuhan egy 25 kilós kő, vagy egy gerenda, figyelemre méltó mozgásenergiát hordoz, és ha azonnali megállásra kényszerítjük, valahova mennie kell az energiának. Például, hogyha egy 15 kilós kalapáccsal megütünk egy lovagi páncélba öltözött embert, a páncél fémje ugyan elháríthatja a csapást, a benne lévő ember azonban mindenképp igencsak érezni fogja a megrázkódtatást. Jeanne Maulet esetében úgy tűnik, hogy az energia valahogyan áthaladt a testén, és a mögötte lévő fal fogta fel, ahogyan Montgeron megjegyezte, a falat „megrázta az erőlködés.” De annak a nőnek az esetében már nem ilyen tiszta a helyzet, akit ívbe feszítettek, majd rá ejtettek egy 25 kilós követ a hasára. Az ember tűnődik, hogy miért nem lapította a földhöz, vagy miért nem estek hanyatt a görcsösök, amikor egy gerendát vágtak hozzájuk? Hová tűnt az eltérített energia?
Ismételten, a valóság holografikus nézete kínál egy lehetséges választ. Azt már láthattuk,
hogy Bohm szerint a tudatosság és az anyag ugyanazon alapvető valami különböző
aspektusai, s e valami gyökerei a burkolt rendezettségben vannak. Egyes kutatók úgy hiszik, hogy ez azt jelenti, hogy a tudatosság sokkal többre képes, minthogy néhány pszichokinetikus változást hozzon létre az anyagi világban. Például Grof úgy hiszi, hogy ha a burkolt és a kifejezett rendezettségek pontosan leírják a valóságot, akkor „elképzelhető, hogy a tudatosság bizonyos szokatlan állapotai közvetetten előidézhetik a burkolt rendezettség közvetlen megtapasztalását, vagy az abba való beavatkozást. Ezáltal lehetséges lenne megváltoztatni jelenségeket az érzékelhető világban, nemző anyaméhük befolyásolásával.”

 

Másképp fogalmazva: azon felül, hogy pszichokinetikusan mozgat dolgokat, az elme még arra is képes lehet, hogy lenyúljon, és átprogramozza a dolgokat létrehozó kozmikus mozgóképvetítőt.
Tehát nem csak át lehetne lépni a természet általánosan elfogadott törvényeit, például
a tehetetlenséget, de az elme még a pszichokinézisnél is sokkal drámaibb módon képes megváltoztatni és átformálni az anyagi világot.
Ennek, vagy valamilyen más elméletnek az igazát bizonyítja a történelem során különféle
emberek által bizonyított képesség: a tűzzel szembeni sérthetetlenség. Thurston
The Physical Phenomena of Mysticism című könyvében számos példát ad e képességgel megáldott szentekről. Az egyik leghíresebb paulai Szent Ferenc, aki nemcsak sérülés nélkül tudott izzó parazsat a kezében tartani, de a szentté avatási meghallgatásán nyolc szemtanú tanúsította, hogy látták átsétálni egy kohó dübörgő lángjai közt, hogy megjavítsa a kohó megsérült falát.
Ez a beszámoló Shadrach, Meshach és Abednego történetét idézi fel az Ótestamentumból.
Miután elfoglalta Jeruzsálemet, Nabukodonozor király mindenkit utasított, hogy
egy róla készült szobrot bálványozzon. Shadrach, Meshach és Abednego ezt megtagadta, erre Nabukodonozor elrendelte, hogy egy olyan „mértéktelenül forró” kohóba dobják őket, ahol a lángok még azokat is felégették, akik bedobták őket. Azonban hitük miatt sértetlenül túlélték, és úgy jöttek ki a tűzből, hogy egy hajuk szála sem görbült, a ruhájukon sem volt sehol semmi égésnyom, még a tűz szaga sem volt rajtuk. Úgy tűnik, hogy a hit visszautasításából, amit például XV. Lajos király próbált a jansenistákra kényszeríteni, nem egyszer születtek csodák.


Ugyan Hawaii kahunái nem sétálnak kohókban, vannak jelentések, hogy sérülés nélkül
sétáltak át láván. Brigram mesélte, hogy találkozott három kahunával, aki megígérte,
hogy bemutatják ezt a teljesítményt. Követte őket egy hosszú túrán egy lávaömlésig, közel
a kitörő Kilauea-hoz. Egy kb.
45 méter széles láva folyamot választottak, aminek teteje megszilárdult annyira, hogy megtartsa a súlyukat, de olyan forró volt, hogy fehéren izzó foltok borították a felszínét. Ahogy Brigham nézte, a kahunák levették szandáljukat és belekezdtek a védelmükhöz szükséges hosszú imába, miközben felléptek az épphogy megszilárdult olvadt kőre.
Ahogy később kiderült, a kahunák korábban említették Brigham-nek, hogy őt is fel
tudják ruházni tűzállóságukkal, és akkor bátran bele is egyezett. De ahogy szembekerült
a láva perzselő melegével, igencsak inába szállt a bátorsága. Meggondolta magát. „A dolgok végeredménye az volt, hogy mereven ültem és nem voltam hajlandó levenni a bakancsomat.” – írta Brigham az eseményről szóló beszámolójában. Miután befejezték az istenek segítségül hívását, a legidősebb kahuna nekiiramodott és sérülés nélkül a
45 méter végére ért.
Lenyűgözve, ám még mindig kőkeményen meggyőződve, hogy nem megy sehova Brigham felállt, hogy lássa a következő kahunát, amikor is egy kapott lökés arra kényszerítette, hogy fusson, ha nem akart arccal a fehéren izzó kőre esni.
És Brigham aztán futott. Amikor átért a másik oldalra rádöbbent, hogy az egyik csizmája
leégett róla, és hogy ég a zoknija. De csodálatos módon a lábfejei sértetlenek voltak.
A kahunák sem szenvedtek semmilyen sérülést és Brigham megrázkódtatását látván, fetrengtek a kacagástól. „Én is nevettem,” írta Brigham. „Életemben nem voltam annyira megkönnyebbülve, mint akkor, hogy tudtam, biztonságban vagyok. Nem sok mindent tudok még mondani erről a tapasztalatról. Erős meleget éreztem az arcomon és testemen, de szinte semmi hőt nem éreztem a lábfejeimben.”


Alkalomadtán a görcsösök is teljes sérthetetlenséget mutattak a tűzzel kapcsolatban.
A „szalamander emberek” – ahol a szalamander kifejezés egy középkori mitológiai hüllőre utalt, amiről úgy hitték, hogy tűzben élt – közül a két leghíresebb Marie Sonnet és Gabrielle Moler. Egy alkalommal, számos tanú jelenlétében, beleértve Montegron-t is, Sonnet végignyúlt két széken egy lángoló tűz felett, majd fél óráig ott maradt. Sem ő, sem ruhája nem mutatott semmilyen káros hatást. Egy másik alkalommal úgy ült, hogy a lábfejei egy izzó parázzsal teli vasüstben voltak. Brighamhez hasonlóan, cipői és harisnyái leégtek, de a lábfejei sértetlenek maradtak.


Gabrielle Moler hőstettei még meghökkentőbbek. Azon felül, hogy érzéketlen volt
a kardszúrásokra, és egy lapáttal rámért csapásokra, be tudta dugni a fejét egy kandalló
dübörgő tűzterébe, és ott is tudta tartani, anélkül, hogy megsérült volna. A szemtanúk
elmondása szerint utána a ruhája olyan forró volt, hogy alig lehetett hozzáérni, azonban
a haján, szempilláin és szemöldökein semmilyen elváltozás nem látszott.

Gabrielle kétségkívül nagyon szórakoztató lehetett a partikon.

Valójában nem a jansenisták voltak Franciaországban az első görcsös megmozdulás.
A kései 1600-as években, amikor XIV. Lajos Király folyamatosan próbálta megtisztítani
az országot a protestáns hugenottáktól, volt egy kis hugenotta csoport a Cévennes völgyben,
Camisard-okként ismerhejük őket. Egy Rómába küldött hivatalos jelentés szerint, egy
Abbé du Chayla nevű perjel arról panaszkodik, hogy bármit is csinál, nem tud kárt tenni
a Camisard-okban. Amikor elrendelte, hogy lőjék le őket, a muskéták golyóit összelapulva megtalálták a ruhájuk és a bőrük között. Nem esett bántódásuk, amikor izzó parázsra zárta kezüket, és akkor sem, amikor tetőtől talpig olajba áztatott vászonba tekerte, majd meg
gyújtotta őket – nem égtek el.
Amennyiben ez még nem lett volna elég, Claris, a Cammisard-ok vezetője elrendelte,
hogy építsenek egy halottégető máglyát, aztán felmászott a tetejére, hogy onnan intézzen
egy elragadtatott beszédet híveinek. Hatszáz szemtanú jelenlétében elrendelte, hogy gyújtsák meg a máglyát és tovább szónokolt, miközben a lángok a feje fölé csaptak. Miután teljesen leégett a máglya, Claris lekecmergett, sértetlenül, a tűznek semmilyen nyoma nem volt a haján vagy ruháján. A Camisard-ok ellen küldött csapatok vezetője, Jean Cavalier ezredes később Angliába vonult száműzetésbe, és 1707-ben írt egy könyvet a témáról A Cry from the Desert Egy kiáltás a sivatagból) címmel.

Abbé du Chayla-t végül a Camisard-ok meggyilkolták egy bosszú hadjáratban. Ellentétben velük, ő nem rendelkezett semmilyen különleges sérthetetlenséggel.
Szó szerint több száz hiteles beszámoló létezik a tűzállóságról. Azt jelentették, hogy amikor a Lourdes-i Bernadette eksztázisban volt, érzéketlenné vált a tűzre. Szemtanúk szerint egy transz alkalmával a keze olyan közel esett egy gyertyához, hogy a lángok körbe nyalták ujjait. Az egyik jelenlévő személy Lourdes községi orvosa, dr. Dozous gyors észjárású lévén, elkezdte mérni az időt, és feljegyezte, hogy teljes tíz perc eltelt, mire kijött a transzból, és elmozdította a kezét. Később azt írta: „Saját szememmel láttam. De esküszöm, hogyha bárki próbált volna meggyőzni arról, hogy ilyen történt, kinevettem vonna.”

 

vizualizacio.jpg

1871. szeptember 7-én a New York Herald megjelentette, hogy Natban Coker, egy
Easton, Maryland-ben élő idősebb néger kovács vörösen izzó vasat tudott a kezébe venni anélkül, hogy megsérült volna. Egy több orvosból álló bizottság jelenlétében fehérizzásig hevített egy lapátot, és addig nyomta saját lába talpaihoz, amíg ki nem hűlt. Meg is nyalta a vörösen izzó lapát szélét. Olvasztott ólmot is öntött a szájába, és addig forgatta az ínyén és a fogai közt, amíg meg nem keményedett. Minden egyes ilyen tett után az orvosok megvizsgálták, és sérülésnek semmilyen nyomát nem találták.

 
A Tennessee hegyekben egy vadászkirándulás alkalmával a New York-i orvos K.R. Wissen találkozott egy hasonlóan érzéketlen tizenkét éves fiúval, aki minden gond nélkül tartotta kézében a kemencéből kivett vörösen izzó vasakat. A fiú elmondta Wissen-nek, hogy képességét véletlenül fedezte fel, amikor felvett a földről egy leesett vörösen izzó patkóta nagybátyja kovácsműhelyében.

A lángoló parazsakkal teli gödör, amin Mohotty átsétált a Grosvenor-ok szeme láttára 1328 Fahrenheit fokos volt a National Geographic hőmérői szerint. Az Illinoisi Egyetemen dolgozó Dr. Leonard Feinberg elmondása szerint látott egy másik ceyloni tűzjáró szertartást, ahol a helybéliek vörösen izzó vas lábosokat cipeltek a fejükön anélkül, hogy megsérültek volna. A Psychiatric Quaterly-ben megjelent cikkben Bertold Schwarz pszichológus leír egy esetet, amikor tanúja volt, hogy az Appalache-i Pentercostalok acetilén lángba tették a kezüket sérülés nélkül.

És így tovább, és így tovább. A fizika törvényei, mint lehetséges és tényleges szokások és valóságok.
Amennyire nehéz elképzelni, hogy hová tűnik az eltérített energia a pszichokinézis néhány
vizsgált esetében, olyannyira nehéz elképzelni, hogy hova megy egy vörösen izzó lábos energiája, amikor teljesen ráfekszik egy ceyloni bennszülött hajára és húsára.
Azonban hogy ha a tudatosság közvetlenül össze tud kapcsolódni a burkolt rendezettséggel, sokkal könnyebben kezelhetővé válik a probléma. Ismét, ahelyett hogy valamilyen ismeretlen, a valóság szerkezetén belül működő fizikai törvény lenne az ok (például valamilyen ismeretlen szigetelő erőtér), ez egy még alapvetőbb szintű tevékenység eredménye lenne, ami magában foglalja mind a fizikai világmindenséget, mind a fizikai törvényeket mindenekelőtt létrehozó folyamatokat.
Másképp nézve, a tudatosság azon képessége, hogy egy valóságból egy teljesen másikba váltson, azt sugallja, hogy az általában áthághatatlan a tűz megégeti az emberi hústszabály csak az egyik program a kozmikus számítógépben, de annyiszor ismételtük ezt a programot, hogy ez a szokás természetessé vált. Ahogy már megvizsgáltuk, a holografikus elgondolás szerint az anyag is csak egy szokás, és folyamatosan megújul a burkoltból, ahogyan egy forrás is megújul a neki formát adó víz folyásától. Peat humorosan úgy utal e folyamat ismétlésre, mint a Világmindenség idegbetegségére (neurózisára). „Amikor idegbeteg vagy, hajlamos lehetsz ugyanazokat a mintákat ismételni az életedben, vagy ugyanazt a cselekedetet végezni, mintha felépült volna egy emléksablon, egy barázda, ésa dolog ott megakadna.” – mondja. „Hajlamos vagyok azt gondolni, hogy az összes dolog,mint az asztalok és a székek is ilyenek. Ezek egy fajta anyagi neurózis, egy ismételgetés.
De zajlik valami finomabb, egy folyamatos kinyilvánulás és beburkolódzás. Egy bizonyos
értelemben a székek és az asztalok csak szokások ebben az áramlásban, de az áramlás a valóság, még ha mi hajlamosak is vagyunk csak a megszokottat észrevenni.”


Valóban, tekintve, hogy a Világmindenség és a fizika uralkodó törvényei is csak ezen
áramlás termékei, akkor azokra is szokásként kell tekintenünk. Nyilvánvaló, hogy e szokások mélyen beették magukat a holomozgásba, de az olyan rendkívüli képességek, mint a tűzállóság, azt mutatják, hogy látszólagos állandóságuk ellenére, legalább néhány, a valóságunkat uraló szabályt fel lehet függeszteni. Ez azt jelenti, hogy a fizika törvényei nincsenek kőbe vésve, hanem inkább olyanok, mint Shainberg örvényei. Hatalmas tehetetlenségű örvények, amik pont úgy belerögzültek a holomozgásba, mint amennyire megszokásaink és mélyen hitt meggyőződéseink belerögzültek a gondolatainkba.
Grof felvetése, miszerint megváltozott tudatállapotok szükségesek lehetnek ahhoz, hogy
ilyen szintű változást okozzunk a burkoltban, szintén igazolódni látszik azzal, hogy a tűzállósághoz nagyon gyakran kapcsolódik felkorbácsolt hit, vagy vallási hév. Folyatódik az előző fejezetben kialakuló minta, az üzenete pedig egyre tisztább – minél mélyebbek és érzelmileg töltöttek hiteink, annál nagyobb változást tudunk létrehozni a testünkben, és magában a valóságban.


E ponton felmerül a kérdés: ha a tudatosság ilyen rendkívüli változtatásokra képes különleges körülmények közt, milyen szerepet játszik a mindennapi valóságunk megteremtésében?
A vélemények nagyon különbözőek. Magánbeszélgetéseiben Bohm beismeri, hogy
a Világmindenség pusztán „gondolat”, és a valóság csak a gondolatainkban létezik.

De megint csak visszakozik a csodás eseményekről való spekulációtól. Pribram hasonlóan tartózkodik attól, hogy nyilatkozzék a konkrét eseményekről, de hiszi, hogy számos lehetséges valóság létezik, és a tudatosságnak van bizonyos mozgástere, hogy kiválassza, melyik testesüljön meg. „Én már nem lepődök meg semmin,” – mondja – „de számos világ van odakinn, amit nem értünk.”


(folytatás a II.részben)

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.