Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ORION Projekt: REND-SZER-ETET

2012.12.29

R E N D – S Z E R – E T E T

Magyarország keresi a helyét. Elsődlegesen a fizikai túlélésre. Mindemellett a spirituális értékrendszerének újjáélesztésében is. Mert megszületett a kellő tudatosság, hogy önálló, felelős döntést hozzunk a folytatáshoz. Akik itt tartunk, egy dologban biztosak vagyunk: mi nem folytatjuk ezt az idióta őrületet tovább. Nem vetjük alá magunkat, az életünket, a családunkat, az álmainkat, a becsületünket, az isteni eredetünket, a nemzetünket – az eddigi rabszolgatartóink illúzióinak.

Magyarország mai társadalmát teljesen a befolyása és ellenőrzése alatt tartja a globális hatalmi elit irányítása. Ennek a propagandának a leghangosabb eleme a gazdaság helyzetéből kiinduló ok-okozat illúzió. Minden probléma gyökere a világgazdaságban lezajló folyamatok változása. A háttérhatalom napi több milliárd dollárt költ arra, hogy a világ nyugati felében fenntartsa illúzióját. Nevezetesen azt, hogy a válságot a gazdaság helyzete okozta, és ezért a megoldás is elsődlegesen gazdasági eszközökkel oldható meg.

Ez persze csak egy illúzió. Nem igaz. A válságot, - ezt is, - mindig erkölcsi értékrendi leépülés okozza. A jelenlegi válság ugyanis tervezett! Maga a háttérhatalom tervezte, indította és működteti. Ezt előzte meg részükről, az előbb említett alacsony erkölcsi szintű döntéshozás. Persze titokban. A háttérhatalom nem ismeri be a válság megtervezését, sőt még saját maga létezését és évezredes manipulációs tevékenységét sem.

Mindebből csak az következik, hogy a mesterségesen létrehozott válságot egyáltalán nem lehet az eddigi társadalmi erkölcs szintjén megoldani. Legkevésbé gazdasági eszközökkel.

Nézzük meg, mire is alapozta a nyugati társadalom, a gazdasága működtetését. Alapvetően egy mesterségesen kidolgozott pénzügyi rendszerre építi a teljes társadalom működtetését. Az elmúlt évszázadok során létrejött egy általános közmegegyezés a munkavállalók és az erőforrásokat tulajdonukként bitorlók között. Ez volt az ismert piacgazdaság és a jóléti társadalom. Azonban olyan, mint piac nincs. A piac nem más, mint a háttérhatalom manipulációjának legalizált, napi szintű intézményhálózata.

A pénzügyi rendszer alapvetően a létrejött monetáris modell. Nevezzük inkább monetáris hatalomnak. Ez a háttérhatalom magánpénz monopóliuma. A háttérhatalom a monetáris politikáján keresztül dönti el, hogy mennyi pénz legyen forgalomban, mennyi legyen az aktuális kamat, mennyi legyen az infláció és meghatározza az irányadó valutaárfolyamokat is. Teljesen uralja a hitelszolgáltatásokat, még akár lecsökkentheti az elégséges szint alá is. Követelhet jogtalan kamatokat és hitelügyleteket (lásd deviza alapú hitelek).  Közvetlenül befolyásolja a politikai folyamatokat. Közvetlenül befolyásolja a nemzetek monetáris folyamatait. Ellenőrzi és bünteti a nemzetek önálló monetáris politikáját. Ha a büntetés demonstrációja megköveteli, bármikor irányítja és befolyásolja a forint árfolyamát.

Egy másik, az előző pénzügyi diktatúrát enyhítő modell, a közpénzrendszer. A közpénzrendszerben általában egy kisebb régió vagy aránylag független nemzet saját monetáris hatósága szabályozza a gazdaság optimális működéséhez szükséges pénz mennyiségét, és ő is állítja elő. Saját pénzkibocsájtás révén. Az így kibocsájtott helyi pénz, a kedvező előállítási költségek és alacsony kamat miatt versenyképes, és képes helyi szinten gazdasági élénkülést okozni. Előnyei: A közösség nem szorul sem belföldi, sem külföldi piaci kamatozású kölcsönöket felvenni és uzsorakamatokat fizetni. Mindig van elég pénz a rendszerben. Megszűnik a háttérhatalom befolyása a gazdaságban, politikában, stb.

A háttérhatalom, mint nemzetközi pénzügyi közösség, - az irányításuk alá vont valamennyi központi bankon keresztül – megszerezte a pénzkibocsájtás monopóliumát. Ezt a monopóliumot nem tudja érdemben megtörni az említett néhány közpénzrendszer sem.

Azonban van egy harmadik út is! Van egy más erkölcsi és értékrendű megoldás is. A mintát maga az Univerzum mutatja. A Föld légterének tizenöt kilométeres távolságán kívül, ugyanis mindenütt az Univerzum törvényei működnek szabadon. Ott már nincs háttérhatalom, nemzetközi pénzügyi közösség, monetáris hatalom. Itt a Szeretet törvénye a meghatározó. Az Univerzum önmagát, mint teremtett világot definiálja, méghozzá egy állandó, feltétel nélküli kapcsolatban álló Teremtővel együtt. A Teremtő maga a Szeretet. És ebből ered az is, hogy minden teremtett rész, - mint maga a Teremtő, - a Szeretet megnyilvánulása. A kapcsolat dinamikus és teljes. A kapcsolat maga a Szeretet áramlása. Így a Szeretet a teremtett világok alapítója, alkotója és működtetője egyben.

Ha keressük a harmadik utat, ez a legegyszerűbb, legkézenfekvőbb és az Univerzumban leginkább elterjedt és tisztelt módszer!

 

A   P É N Z   F O G A L M A 

A pénz a közösségen belüli munkamegosztást biztosító infrastrukturális tényező: lehetővé teszi a tevékenységcsere résztvevői között az információ- és az anyagáramlást – mondja a hivatalos közgazdaságtan.

A pénz rendeltetése az alábbi öt szereppel fogalmazódik meg. Elemezzük ezeket a következőkben, s látni fogjuk, hogy a jelzett feszültség logikailag is, és tapasztalati úton is levezethető, vagyis az öt funkció egyidejűleg nem teljesülhet. Az öt szerep a következő:

 

  1. A pénz, értéket mér, értékeket tesz összehasonlíthatóvá, ezért értékmérő funkciója van.

  2. Lehetővé teszi a tevékenységek cseréjét, vagyis forgalmi eszköz funkciót tölt be.

  3. Vagyont képvisel a felhalmozási eszköz funkció okán.

  4. Spekuláció tárgya és eszköze. Ilyenkor a spekulációs eszköz funkciója érvényesül.

   5.  Hatalom szimbóluma. Hatalmi eszköz funkció, mely a mesterséges pénzhiány révén mindig a monetáris hatalom erősödését és a közhatalom gyengülését eredményezi. A folyamat végén teljesen megszűnik a közhatalom.

 

Most, hogy leérettségiztünk közgazdaságtanból, érdemes végiggondolnunk, hogy biztosan a pénz (mint eszköz) alkalmas a legjobban arra, hogy használjuk a Szeretet áramoltatására?

 

Nézzük a Szeretetet

Mivel az Univerzum legjelentősebb alkotórésze, így nincs szükség a felhalmozási eszköz funkcióra. Mivel galaktikus méretekben már fel van halmozva.

Mivel a Szeretet feltétel nélküli, így nincs szükség a spekulációs eszköz funkcióra sem.

Mivel a Szeretet törvénye kizárja a hatalom gyakorlását és szükségét, így nincs szükség a hatalmi eszköz funkcióra sem.

Így marad az értékmérő és forgalmi eszköz funkció.

A szelíd pénz negatív tartományban mozgó kamatmechanizmust, közintézmények által működtetett pénzforgalmat, közbirtokként megjelenő pénzt jelent.

Ezek után akár kinyilváníthatjuk azt is, hogy a mi pénzünk működtetéséhez nincs szükség kamatra. Sem pozitívra, sem negatívra. Azaz, kamatmentes.

Ha egy eszköz kamatmentes, az az időben állandónak tekinthető. Ráadásul a tudatosságunk által ma már biztosak vagyunk többdimenziós létünkben. A felsőbb dimenziókkal való kapcsolatunk okán, már egyidejűleg vagyunk képesek érzékelni és tudatosan jelen lenni a többi síkon, dimenzióban, időben. Azaz megszűnik a lineáris idő. Nincs értelme használnunk többé, mert egyidejűleg állunk kapcsolatban azokkal a tudatrészeinkkel, ami az ún. múltunk, és jövő tudatosságunk. A lineáris idő elvetésével pedig automatikusan megszűnik minden kamatszámítás alapja is.

Tehát nincs kamat. Az értékmérő eszköz így egy állandó és mindig, az Univerzum minden pontján ugyan azt jelentő értéket szolgál. Ez az érték a Szeretet.

Megmarad az értékmérő eszköz funkció, de ez maga a Szeretet.

Végül marad a forgalmi eszköz funkció, mint ami elismeri a tevékenységek, szolgáltatások cseréjét. De mit is cserélünk? Valójában a Szeretetet áramoltatjuk. Tárgyak, szolgáltatások, élelem, ruha, eszközök, kulturális élmények, gyógyítások, javítások, segítségnyújtás. A saját Szeretetünk áramoltatásának eszközei, megnyilvánulási lehetőségei.

Ebből a szempontból pedig csak bizalmi kérdés a cserét igazoló nyugta használata. A Szeretet áramoltatását igazoló nyugta ez. Mind addig, amíg szükségünk van az igazolásra. Aztán rövid időn belül már ez sem szükséges. Amikor eljutunk oda, hogy mindenünk megvan, már nincs szükség további nyugtára sem. Csak a Szeretet áramoltatását végezzük. Mert jó érzéseket, energiát jelent.

 

Az Univerzum állandó növekedésben van. Ezt nézik korlátolt tudósaink a nagy bumm utáni, mint „esemény utáni” jelenségnek. Ugyanis amikor a Szeretet áramlik, a teremtett részekben az áramlás energiát generál. Úgy, mint egy villamos generátorban. Csak ez sokkal nagyobb generátor. Univerzum méretű.

Amikor a Szeretet áramlik, ez is a Szeretet, mint energia - többlettel jár. Azaz a REND-SZER önmagát fejleszti, egyre több Szeretet áramlik a részek között, általuk. Ha olyan jelet használunk, mely a Szeretet áramoltatását, mint forgalmi eszköz funkciót tölt be, - mindig többlet fog keletkezni!

 

Ezért mondhatjuk azt, hogy a SZERETET, az a SZER ETET. Azaz, táplál. Életünk minél több részébe engedjük be és használjuk a Szeretet gazdaságtanát, az egyre több energiát, Szeretet fog hozni magával. Hagyományos értelemben ez látszik növekedésnek. Bár gyakorlatilag semmi köze a brüsszel tudatú pénzügyi koboldok közgazdaságtanához, és a monoteista vallássá vált fenntartható gazdasági növekedés illúziójához.

 

Összefoglalva tehát, nem gazdasági eszközökre és irányított, ellenőrzött nemzetközi pénzügyi közösségre van szükségem. Olyan közösségre, amely a Szeretet áramoltatásának hétköznapi, egyszerű gyakorlatát végzi. Mert amikor több hozzám hasonló ember elkezdi külső protokoll és nyilvántartás, ellenőrzés nélkül használni a Szeretet áramoltatását, - az összekapcsol bennünket az Univerzummal. Ahol REND van. Ezáltal válunk REND szeretővé. És egymásban meglátjuk a REND kívülit is.

 

Ehhez az új élethez várok útitársakat.

Ha érzel magadban késztetést az útra, keresd a fehér nyulat, azaz a JELET!

 

Végtelenül áramló Szeretettel: Nagy Gábor

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.