Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A tanító és gyógyító központ

2011.09.27

 

 

A lélekházamról nem túl régen derült ki, hogy ez az aprócska kis házacska valójában egy dimenziókapu. Itt át lehet sétálni a meditációs szobán át a magasabb dimenziókba, az új Földre. Az utóbbi időben, bármikor megérkeztem, rögtön átmentem / mentünk a meditációs szobán át az Új Földre, ahol szép lassan megálmodtuk, elképzeltük, megteremtettük a tanító és gyógyító központot, a szívem vágyát.

aranyfeny.jpg

Ez egy nagyon érdekes, hatalmas területen elhelyezkedő intézet, melynek környezetében nagy hatékonyságú, intenzíven áradó tiszta szeretet energia terjed ki minden irányba, összekapcsolva az ég és a föld teremtő energiáit.  A középen elhelyezkedő központi épületből, gyakorlatilag az energiaforrásból kiáradó energiához mindenki a szívén keresztül csatlakozik. Az energiaáramlás többirányú, a tudatunkkal szabadon létrehozható, így pl. ég-föld, központ-egyén, egyén-központ, egyén-egyén irányba szabadon áramlik, egyetlen alapszabály van, hogy csak szeretet energiarezgés érkezhet, s működhet itt különböző frekvenciákon (tanulás, gyógyulás, teremtés, materializálás, stb). Az intézmény, s a hozzá tartozó létesítmények működtetése (világítás, fűtés, erőkifejtés stb ) a tudat irányításával, megfelelő technikai eszközök igénybe vételével szintén a központi energiából történik.
 
Ez az központi épület, ami nem magas, hanem a tájba szépen beilleszkedő, természetes anyagokból készített szerteágazó épületegyüttes, különféle oktatási és gyógyító helyiségekből áll. Itt egyidejűleg többféle képzés, oktatás, tanítás, s a gyógyító szárnyban az egészség visszaállítása történik. 
 
Először is itt tanítják az új Földre először érkező lelkeket, akiknek még semmiféle földi tapasztalatuk nincsen. Itt sajátítják el a földi élet szabályait, sajátosságait, itt lehet a földi életmódot megérteni, az itteni energiákat, életet először megtapasztalni. Sok tanító dolgozik itt, kevés elméleti ismerettel, elsősorban az élethelyzetek megélése által a gyakorlati tapasztalatok átadásával.
 
Másodszor itt történik a régi földről érkezők tanítása, ami már gyógyító feladatot is jelent. Az ijedt, tájékozatlan, félelemmel, betegséggel érkezők helyzetének megértetése, elfogadtatása, megnyugtatásuk az első feladat. Később az érkezők saját adottságainak, vágyainak, képességeinek feltárása is megtörténik, kiválasztva és kipróbálva az egyén számára örömet jelentő, szíve vágyát megvalósító tevékenységet. Összességében tehát az itteni közeg megismertetése, a magasabb energia szinten való életvitel elsajátítása, az érkezők új életének kialakítása zajlik itt. Ez az oktatási szárny is nagy területet igényel, önálló házacskákban, szakavatott segítséggel a mindennapi élet megélésével történik az átállás, a tanulás, tapasztalás, beilleszkedés.
 
the_sun_is_also_a_star_by_rad_ix.jpgA következő nagy részlegben az új Föld lakóinak képzése történik. Itt mindenki megfordul az alapvető információk megszerzése érdekében, ahol mindenki megismeri az új Föld természetrajzát, növény, állatvilágát, a természet rendjét, energiarendszerét, az új Föld univerzumban elfoglalt helyét. Ezen túl, már szűkebb körben speciális képzések zajlanak, ahol megismerkednek erőforrásokkal, az energiaforrásokkal, elosztásokkal, működtetéssel. Az elméleti képzés kiegészül nagyszámú gyakorlati képzéssel, mint az energiatermelés, fény, és hang alkalmazása, közlekedés, élelemtermelés, gyógyítás stb. Vannak humán képzések, mint a világmindenség rendje, felépítése, a törvények, a művészetek, a fény, zene alkalmazása.
 
A tanítás többszintű, hisz az új Földön több dimenzió él egymás mellett, s a felsőbb dimenzióban élők tanítják az alsóbbakat, de az azonos szinten élők is tanítják egymást. A tanítás nem iskolai formában, sokkal inkább napi tevékenységként történik, mint amikor a gyermek megtanul elsajátítani valamit. A napi tevékenysége során addig gyakorol, próbálkozik az ember, míg nem sikerül valami. Az oktatási intézmény egyben kutatóhelyül is szolgál, az új teremtések megálmodása, materializálása, kipróbálása, is itt történik.
 
gyermekkorom1.jpgAz oktatási létesítmény központi épületéhez csatlakozik a negyedik hatalmas épületegyüttes, a gyógyító ház, ahol a betegek öngyógyító képességének, az egészségének a helyreállítása történik a beteg aktív közreműködésével. A gyógyító hely alapvetően lélekkel foglalkozik, az egyén megbetegedésének okait tárja fel, s közös munkával megkeresik a helyreállítás módját, az energiák szabad áramlását visszaállítva. A beteg szabadon alkothat, mozoghat, tevékenykedhet, akár tartósan itt élhet, hisz apró kis önálló házacskákból álló lakópark is tartozik a gyógyító központhoz, ahol az egyensúlyból kibillent emberek külső segítséggel tanulhatják meg visszaállítani saját egyensúlyukat. Aki meggyógyította magát, taníthatja, átadhatja tapasztalatait a még beteg társainak. Itt is található egy jelentős kutató rész, ahol újabb gyógymódokat teremtenek meg, hogy az energia egyensúlyból kibillent emberek mihamarabb visszatérhessenek középpontjukba.
 
Az oktató és gyógyító központ közös irányítás alatt áll, szabad az átjárás a négy szárny között, a tanuló és gyógyuló emberek mindig oda mennek, ahol a fejlődésüknek a legmegfelelőbb a hely, s addig tartózkodnak ott, amíg arra szükségük, kedvük van, utána oda mennek, amit választanak. Mint érzékelhető, nincs éles határvonal a tanító és tanuló, a gyógyító és gyógyuló között, hisz mindenki tanul és tanít, gyógyul és gyógyít, elsősorban önmagát fejleszti, aki valamit tud, már megtapasztalt, átadja a másiknak.
 
fold2.jpg
 
 
Az új Földön nincsen munkahely, nincsen fizetés, csupán tevékenység van. Mindenki azzal foglalkozik, azt teszi, amihez kedve van. Aki tanulni akar, az azzal foglalkozik, aki tanítani, az azt végzi, aki élelmiszert akar előállítani, az azt termeli, aki gyógyítani akar, az gyógyítóvá válik, aki új műszaki dolgokat akar létrehozni, az azzal tölti az idejét. Alapszabály, hogy csak olyan dolog teremthető, ami másokat nem korlátoz.
 
Az új Földön nincsen tulajdon, nincsen fizetés, nincsen pénz. Mindenki addig használ egy eszközt, amíg arra szüksége van, majd ha már nem igényli, akkor leadja egy gyűjtőhelyre. Csak a természettel összhangban lévő anyagokat, energiákat lehet itt használni, s csak a szeretet energiával lehet teremteni, élni, létezni.
 
Márti
 
 2011. július